24
Mar
Zaterdag 24 maart voor Vb1 in A'dam
26
Mar
Maandag 26 maart voor Vb1 in A'dam
31
Mar
Zaterdag 31 maart voor Vb1 in Groningen/A'dam
1
Apr
Zondag 1 april voor Vb2 in Groningen/A'dam
2
Apr
Maandag 2 april voor Vb1 in Groningen
7
Apr
Zaterdag 7 april voor Vb1 in Groningen
8
Apr
Zondag 8 april voor Vb2 in Groningen
9
Apr
maandag 9 april voor Vb1 in A'dam
14
Apr
Zaterdag 14 april voor Vb1 in Groningen
15
Apr
Zondag 15 april voor Vb2 in Groningen
16
Apr
Maandag 16 april voor Vb1 in A'dam
21
Apr
Zaterdag 21 april voor Vb1 in Groningen/A'dam
22
Apr
Zondag 22 april voor Vb2 in A'dam
23
Apr
Maandag 23 april voor Vb1 in Groningen/A'dam
28
Apr
Zaterdag 28 april voor Vb1 in Groningen/A'dam
29
Apr
Zondag 29 April voor Vb2 in Groningen
30
Apr
Maandag 30 April voor Vb1 in Groningen/A'dam