Handhaving op Prinses Margrietkanaal

Het lijkt er op dat de professionals (beroepsvaart en handhavers) steeds minder geneigd zijn onervarenheid, onbekendheid, onhandigheid en onwetendheid van recreatieschippers door de vingers te zien. Na jaren van voorlichten, informeren en waarschuwen horen en lezen wij steeds meer over optreden en handhaven. Eerder schreven wij al dat de havenmeester van Rotterdam strenger zal optreden tegen schippers die de regels in de haven van Rotterdam overtreden. Ook in Friesland was het de afgelopen week raak. Rijkswaterstaat heeft op het Prinses Margrietkanaal een grote handhavingsactie uitgevoerd. Met 8 schepen, 16 handhavers en één helikopter werd vier dagen lang gecontroleerd op de vaarregels voor recreatievaart. Doel is het bevorderen van de veiligheid op het water, zodat het voor alle vaarweggebruiker prettig en veilig varen is. De oogst was “goed” of – zo u wilt – “bedroevend”.

Tijdens de handhavingsactie gold een zerotolerancebeleid. Rijkswaterstaat heeft tijdens de vier actiedagen ongeveer 200 inspecties uitgevoerd en 95 (!) processen verbaal uitgeschreven. Meest voorkomende overtredingen waren het staand besturen van een snel vaartuig zonder zwemvest, het niet gebruiken van het dodemanskoord en het ontbreken van een vaarbewijs. Ook te snel varen en niet stuurboorwal houden, kwamen vaak voor.

Voornamelijk zijn kennelijk vaarbewijsplichtige schepen gecontroleerd en juist dan is het zorgelijk om te constateren dat er kennelijk zo veel niet in orde was. Immers voor het Klein Vaarbewijs I moet je leren over het dragen van een zwemvest en bijvoorbeeld het dodemanskoord. Als je geen vaarbewijs hebt en toch met een vaarbewijsplichtig schip gaat varen ben je uiteraard in overtreding, maar is te verklaren dat je dat van dat zwemvest ook niet weet. Maar als je wel een vaarbewijs hebt en dan nog niet je zaakjes op orde hebt, ben je in mijn ogen niet al te snugger bezig.

Overigens moet iedereen die het water op gaat de regels uit de wet kennen die daar van toepassing zijn.

Dat betekent dus :   TREK JE NIETS AAN VAN DE BEPERKINGEN IN ONZE WET OVER LENGTE EN SNELHEID EN HAAL JE VAARBEWIJS. DAT SCHEELT VOOR DE RECHTER WANT JE HEBT TOCH JE BEST GEDAAN!